Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2011 m. gerosios patirties pavyzdžių atranka Europos kokybės konferencijai

 

2011 m. rugsėjo 29-30 d. Varšuvoje, Lenkijoje, įvyks viešojo sektoriaus atstovams skirta Europos kokybės konferencija „Teisingų dalykų darymas teisingai. Į rezultatus orientuotas viešasis sektorius Europoje" (toliau - Europos konferencija). Europos konferenciją organizuoja Lenkijos Ministro Pirmininko kanceliarija bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo tinklu (angl. European public administration network) (EUPAN) (toliau - Europos konferencijos organizatoriai). Šiuo metu Europos konferencijos organizatoriai kartu su Europos viešojo administravimo institutu (angl. European Institute of Public Administration) (EIPA) rengia Europos konferencijos programą ir skelbia gerosios patirties pavyzdžių, kurie galėtų būti pristatyti šioje konferencijoje, atranką. Gerosios patirties pavyzdžiai bus atrenkami pagal 4 temas: 1) „Nuo mikro vadybos iki meta vadybos"; 2) „Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą"; 3) „Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose"; 4) „Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose".
Vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM) atstovauja Lietuvai Europos viešojo administravimo tinklo darbo grupių veikloje. Atsižvelgdami į tai, Europos konferencijos organizatoriai kreipėsi į  VRM dėl gerosios patirties pavyzdžių, kurie reprezentuotų Lietuvą minėtose temose, pateikimo.
VRM pakvietė viešojo sektoriaus institucijas teikti gerosios patirties pavyzdžius, tinkamus pristatyti Europos konferencijoje. Atrankai pateikti šie pavyzdžiai:

  1. Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema - įrankis į rezultatus orientuotam valdymui (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos)
  2. Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema (Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
  3. Mes - vaikai (Panevėžio socialinių paslaugų centras)
  4. Socialinės rizikos šeimų paramos centro Igliaukos seniūnijoje įkūrimas (Marijampolės savivaldybės administracija)
  5. Žalingiems įpročiams mokyklose - ne (Kauno apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas)   
  6. Saugokime vieni kitus kelyje (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
  7. Konkursas ,,Eismo saugumas bendruomenėse" (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
  8. Interneto vilionės ir grėsmės (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba)
  9. Informacinę prevencinę kampaniją „Pamiršk" (Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės)

Informuojame, kad, bendradarbiaujant su Europos konferencijos organizatoriais, jau atrinkti projektai, kurie reprezentuos Lietuvą Europos konferencijoje:

1.  Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema - įrankis į rezultatus orientuotam valdymui (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos); Informacinis straipsnis

2. Interneto vilionės ir grėsmės (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba)

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas projektas "Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema" yra įtrauktas į rezervinių projektų, kurie galėtų būti pristatyti minėtoje konferencijoje sąrašą.

Pažymime, kad šių organizacijų atstovams (po vieną atstovą iš kiekvienos organizacijos), kurie pristatys atrinktus projektus Europos konferencijoje, bus apmokėtos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Taip pat atrinkti projektai bus pristatyti 4-ojoje nacionalinėje kokybės konferencijoje, kurią VRM, įgyvendindama Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", planuoja organizuoti š. m. rugsėjo mėnesį, ir įtraukti į dvikalbį reprezentacinį leidinį „Viešojo administravimo kokybė Lietuvoje - gerosios patirties pavyzdžiai". Be to, visi, minėtas temas atitinkantys projektai, skelbiami šioje VRM  interneto svetainėje.

Dėkojame visiems, kurie dalyvavo šioje atrankoje ir informuojame.

Daugiau informacijos apie Europos konferenciją, projektų atranką  galite teirautis VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vyriausiosios specialistės Aušros Galvėnienės (tel. (8 5) 271 8839 arba elektroniniu paštu ausra.galveniene@vrm.lt ).

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai