Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Nacionalinių BVM atstovų susitikimas

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo institute (EIPA) įsteigtu BVM išteklių centru (CAF Resource Centre) įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", 2013 m. spalio 2 d.  suorganizavo BVM nacionalinių atstovų susitikimą. Susitikime dalyvavo 25 dalyviai - Europos valstybių (Italija, Islandija, Belgija, Portugalija,Vengrija, Lietuva, Ispanija, Lenkija Suomija, Austrija, Vokietija, Čekijos Respublika, Graikija ir Norvegija) nacionaliniai BVM atstovai ir  Lietuvos BVM išorinio vertinimo ekspertai. Šio renginio tikslai:

  • aptarti BVM taikymo Europos valstybėse aktualijas;
  • pasidalinti turima BVM taikymo Europos valstybėse patirtimi ir darbo su BVM organizavimo gerąja praktika;
  • aptarti ateities perspektyvas.

EIPA BVM išteklių centro atstovai pateikė išsamią informaciją apie BVM plėtrą Europos ir kitose valstybėse. Pažymėtina, kad  2013 m. rugsėjo 13 d. BVM registro duomenimis BVM taiko 2823 organizacijos, iš jų Lietuvoje -24 organizacijos. Šio centro atstovas Nick Tijs pristatė pranešimą apie darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklos tobulinimą taikant BVM. Susitikime išsamiai pristatyta Vokietijos  BVM nacionalinių atstovų veikla (BVM sklaida Vokietijoje, darbas su BVM taikytojai, išorinio vertinimo procedūrų organizavimas ir pan.). Diskusijose pristatyta ir kitų valstybių patirtis. 2014 m. I pusmetį pirmininkavimą EUPAN iš Lietuvos perima Graikija, atsižvelgiant į tai Graikijos atstovas pristatė BVM prioritetus ir planuojamą veiklą minėtam laikotarpiui.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai