Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai

 

Vidaus reikalų ministerija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kokybės vadybos politiką viešojo administravimo srityje.  Įgyvendinant  Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos tikslus ir uždavinius bei Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo 2007-2010 m. priemonių plane numatytas priemones, skirtas viešojo administravimo kokybės valdymui gerinti, viešųjų paslaugų kokybei kelti, piliečių aptarnavimui gerinti, Vidaus reikalų ministerija įgyvendina šiuos Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus:

Projektų vykdytojas - Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai