Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Praktinis seminaras

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", siekdama paskatinti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas savo veikloje taikyti piliečių aptarnavimą gerinančius metodus, š. m. vasario 12 d. Vilniuje suorganizavo praktinį seminarą.  Seminaro tikslas - supažindinti su Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339, ir jos taikymo ypatumais, su kitais piliečių / vartotojų pasitenkinimo tyrimų metodais bei jų taikymo pavyzdžiais. Seminare buvo pristatyti šie pranešimai:

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai