Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Kaip pasirengti piliečių chartiją?

Bendromis Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public Administration Network) dalyvių pastangomis yra parengtas leidinys „Septyni žingsniai iki piliečių chartijų ir paslaugų standartų: įgyvendinimo planas viešojo administravimo institucijoms" (angl. Seven Steps to a Citizen Charter including Service Standards: Imlementation Plan for Governmental Organizations).

Šiame leidinyje pateikiama detali praktinė instrukcija, ką viešojo administravimo institucijos turi atlikti, siekdamos sukurti piliečių chartiją. Piliečių chartijoje įtvirtinti institucijos įsipareigojimai, pagal kokius principus ir kokius paslaugų standartus piliečiui bus teikiama viešoji paslauga, užtikrinantys teikiamos paslaugos kokybę ir tinkamą piliečių aptarnavimą.

Taip pat siūlome susipažinti su Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2007 m. atlikta Piliečių/paslaugų chartijų (Citizen/Service Charter) - dokumentų, kuriuose nurodoma informacija apie viešųjų paslaugų standartus ir skundų pateikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų paslaugų teikimą viešojo sektoriaus institucijose, lyginamąja studija.

Šios studijos tikslas palyginti Piliečių Chartijų (toliau Chartijų) turinį su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančių viešųjų paslaugų teikimą viešojo sektoriaus institucijose. Šioje studijoje nagrinėjimui pasirinktos keturios skirtingų sektorių paslaugų grupės:

  • socialinių paslaugų,
  • sveikatos apsaugos,
  • švietimo
  • viešojo saugumo.

Studijoje analizuojama:

  • atskirų valstybių piliečių Chartijų turinys, kreipiant dėmesį į viešųjų paslaugų standartus, skundų pateikimo tvarką.
  • Chartijų taikymo praktika, pateikiant viešųjų paslaugų reglamentavimo Chartijose ypatumus ir esminius požymius.
  • Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų paslaugų teikimą socialinėje, sveikatos apsaugos, švietimo ir viešojo saugumo srityse.
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai