Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Tarptautinis seminaras

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo tinklu (EUPAN), Europos viešojo administravimo institutu (EIPA) ir įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", 2010 m. kovo 18 d. suorganizavo tarptautinį seminarą „Piliečių - vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis valdymas. Europos šalių patirtis ir įžvalgos". Šiame seminare pagrindinis dėmesys buvo skiriamas piliečių / paslaugų vartotojų pasitenkinimo valdymo temai: pristatyta Europos viešojo administravimo tinklo šalių narių (Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Belgija, Ispanija, Italija, Lietuva, Suomija, Danija) patirtis tiriant piliečių / paslaugų vartotojų poreikius ir siekiant efektyvesnio vartotojų pasitenkinimo valdymo, įtraukiant piliečius / paslaugų vartotojus į bendrą paslaugų teikimo politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir viešųjų bei administracinių paslaugų teikimo bei nuolatinio šių paslaugų vertinimo procesą. Konferencijos dalyviai: valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei jų administracijų padalinių vadovai ir aukštesniosios grandies specialistai, kurių atliekamos funkcijos tiesiogiai susijusios su teikiamų paslaugų kokybės vertinimu ir valdymu. Seminaro pranešimus galite rasti čia:

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai