Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Trumpai apie projektą

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetasAdministracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonėEkonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Projekto vykdytojasLR Vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslasMažinti administracinę naštą piliečiams
Projekto uždavinysSukurti metodiką, kuria remiantis būtų nustatoma ir įvertinama administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims
Projekto veikla

Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos parengimas, jos taikymo vadovo leidyba.
Įvykdžius viešuosius pirkimus VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas Vidaus reikalų ministerijos užsakymu parengė Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką bei jos pagrindu atliko bandomąjį tyrimą. Atsižvelgiant į tai, Vidaus reikalų ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo" projektą ir suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, pateikė jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką patvirtino 2011 m. vasario 23 d. posėdyje. Patvirtinus metodiką buvo išleistas "Administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo metodikos taikymo praktinis vadovas". Metodika, elektroninė leidinio versija ir informacija apie atliktą administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo bandomąjį tyrimą yra patalpinta čia.

Trumpas projekto aprašymasLietuvos Respublikos piliečiai ir kiti asmenys (toliau - piliečiai), vykdydami teisės aktuose, reglamentuojančiuose paslaugų teikimą, nustatytus reikalavimus pateikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, sugaišta laiką ir patiria tam tikrų išlaidų, t. y. patiria administracinę naštą. Šiuo metu nėra parengtos metodikos, kuria vadovaujantis būtų galima nustatyti ir įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų teikimą, sukeliamą administracinę naštą, t.y.  apskaičiuoti jos dydį. Nenustačius administracinės naštos piliečiams dydžio, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, teikiančios piliečiams paslaugas, neturi galimybių palyginti administracinės naštos dydį atskirose srityse, šios naštos dydžio kitimą laiko atžvilgiu, išskirti tobulintinas sritis ir priimti sprendimus dėl administracinės naštos piliečiams mažinimo. Projekto tikslas - mažinti administracinę naštą piliečiams.

Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plane Vidaus reikalų ministerijai pavesta parengti ir pateikti Vyriausybei Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos (toliau - Metodika) projektą. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta Metodika ir atliktas bandomasis tyrimas, skirtas praktiškai pritaikyti Metodiką ir apskaičiuoti administracinės naštos piliečiams dydį projekto įgyvendinimo metu nustatytoje srityje. Metodika bus praktinio taikomojo pobūdžio, pagal ją valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, teikiančios piliečiams paslaugas, galės nustatyti bei įvertinti administracinės naštos piliečiams dydį bei taikyti atitinkamas tobulinimo priemones. Projekto metu taip pat bus parengtas ir išleistas leidinys, supažindinantis su parengta Metodika ir jos taikymo ypatumais bei suorganizuotas pristatymo renginys. 

Pasiekti projekto rezultatai1.  Parengta Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodika.

2.  Parengtas ir išleistas Administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo metodikos taikymo vadovas.

Projekto įgyvendinimo terminas2010 m. sausis - 2012 m. sausis
Projekto biudžetas75 570 Lt (Europos Socialinio fondo lėšos 64 234,5 Lt ir valstybės biudžeto lėšos 11 335,5 Lt)
Finansavimo ir administravimo sutartis2010 m. sausio 26 d. Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-003
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai