Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Informaciniai pranešimai ir viešinimo straipsniai

 

Informaciniai pranešimai žiniasklaidai

 

 2012 metai

 
1.Seminare diskutuojama apie viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių aptarnavimą savivaldybėse2012-05-25
2. Apskritojo stalo diskusijose aptariama viešųjų paslaugų kokybės vertinimo svarba ir priemonės2012-05-09
3.Siekiant tobulumo viešajame administravime - nuo kokybės vadybos priemonių link kokybės kultūros2012-05-02 
 

 2011 metai

 

1.

Nacionalinėje kokybės konferencijoje dalintasi viešojo sektoriaus gerąja patirtimi 2011-12-14 
2.Auga kokybės vadybos priemonių taikymas viešojo administravimo įstaigose ir institucijose2011-05-25
3.Parengti pirmieji Bendrojo vertinimo modelio išorinio vertinimo ekspertai Lietuvoje  2011-05-03
4.Seminaras „Viešųjų paslaugų centrų steigimo Lietuvoje galimybės" 2011-03-31
5. Ketvirtoji nacionalinė Bendrojo vertinimo modelio konferencija 2010-04-28
6.Tarptautinis seminaras „Piliečių / vartotojų pasitenkinimo valdymas. Europos šalių patirtis ir įžvalgos" 2010-03-18
7.

Seminaras „Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimai"

2010-02-12
8.Trečioji Kokybės konferencija2009-12-22

 

Viešinimo tekstai projekto viešinimui

 

 2012 metai

 
 1.Pasirodė naujas leidinys - kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą pasitelkiant informaciją apie vartotojų (piliečių) pasitenkinimą 2012-05-25
 2.Vidaus reikalų ministerijos kryptis - nuo kokybės vadybos iniciatyvų pristatymo iki viešojo administravimo kokybės kultūros2012-05-25
 3.Plėtojamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant Bendrąjį vertinimo modelį2012-05-24
 4. Gegužės mėnuo - viešųjų paslaugų kokybės ir vartotojų pasitenkinimo vertinimo svarbai ir priemonėms aptarti 2012-05-24
 

2010 - 2011 metai

 
 1.Kokybės konferencijos: naujos idėjos - teigiami viešojo sektoriaus pokyčiai 2011-12-23
 2.Bendradarbiavimas Europos viešojo administravimo tinkle skatina kokybės vadybos naujovių taikymą Lietuvoje2011-12-23
 3.Tęsiamas Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" įgyvendinimas2011-12-23                 
 4.Sėkmingai tęsiamas Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" įgyvendinimas2011-05-26 
 5.

Projekto "Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" įgyvendinimo naujienos

2011-09-09
 6.

ES struktūrinė parama didina viešojo administravimo sektoriaus susidomėjimą kokybės vadybos naujovėmis

2010-07-22
 7.Kokybės vadybos ir veiklos valdymo metodų ir instrumentų taikymo viešojo administravimo sektoriuje skatinimas2010-01-30
 8. Kokybės iniciatyvos Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos2010-01-30
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai