Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas

 

Siekiant įvertinti, ar organizacijos efektyviai taiko Bendrąjį vertinimo modelį (toliau - BVM), Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public Administration Network, EUPAN) BVM nacionalinių atstovų darbo grupė sukūrė šio modelio taikymo išorinio vertinimo procedūrą. BVM taikymo išorinis vertinimas nėra privalomas, tačiau jis padeda organizacijoms gauti informaciją apie BVM taikymo sėkmę.

BVM taikymo išorinio vertinimo tikslai:

  • didinti BVM taikymo kokybę;
  • nustatyti, ar organizacijoje diegiamos visuotinės kokybės vadybos vertybės yra sėkmingo BVM taikymo rezultatas;
  • stiprinti organizacijos norą siekti nuolatinio veiklos tobulinimo;
  • skatinti organizacijų mokymąsi vienoms iš kitų;
  • apdovanoti efektyviai BVM taikančias organizacijas;
  • padėti BVM taikančioms organizacijoms siekti Europos kokybės vadybos fondo nustatytų tobulumo principų.

BVM taikymo išorinio vertinimo procedūrą sudaro trys etapai:

  • 1 etapas: Organizacijos įsivertinimo proceso įvertinimas.
  • 2 etapas: Organizacijos veiklos tobulinimo plano įvertinimas.
  • 3 etapas: Visuotinės kokybės vadybos brandos organizacijoje įvertinimas.

Atskira Europos Sąjungos valstybė narė, atsižvelgdama į savo viešojo valdymo specifiką, apsisprendžia ir reglamentuoja, kaip jos viešojo sektoriaus organizacijose turėtų būti atliekamas BVM taikymo išorinis vertinimas.

Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų BVM taikymo išorinio vertinimo procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-47 patvirtintame BVM taikymo išorinio vertinimo tvarkos apraše.

Šio aprašo nustatyta tvarka, organizacija, pageidaujanti, kad būtų atliktas BVM taikymo išorinis vertinimas, turėtų kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentą su prašymu pradėti išorinio vertinimo procedūrą. BVM taikymo išorinį vertinimą pagal aukščiau minėtus BVM taikymo išorinio vertinimo etapus atliks Vidaus reikalų ministerijos sudaryta vertintojų grupė. Atlikusi organizacijos įvertinimą, vertintojų grupė parengs BVM taikymo išorinio vertinimo ataskaitą ir vidaus reikalų ministrui pateiks siūlymą dėl organizacijos pripažinimo / nepripažinimo BVM efektyviu taikytoju. Organizacijai, pripažintai BVM efektyviu taikytoju - bus išduodamas dvejus metus galiojantis Europos BVM efektyvaus taikytojo (angl. Effective CAF User) pažymėjimas, kuris jo galiojimo laikui suteiks organizacijai teisę naudoti BVM efektyvaus taikytojo ženklą.

Bendrosios BVM taikymo išorinio vertinimo gairės yra aprašytos leidinyje „Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas. Naujos galimybės Bendrojo vertinimo modelio taikytojams: nuo įsivertinimo iki išorinio vertinimo".

Leidinys išleistas įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos".

Dėl išsamesnės informacijos apie BVM taikymo išorinį vertinimą kreipkitės į 
VRM Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupę

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai