Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

6 Europos kokybės konferencija


„TEISINGŲ DALYKŲ DARYMAS TEISINGAI. Į REZULTATUS ORIENTUOTAS VIEŠASIS SEKTORIUS EUROPOJE"
2011 m. rugsėjo 29-30 d. Varšuva, Lenkija

Nuo 2000 m. Europoje organizuojamos viešojo sektoriaus kokybės konferencijos - vienas svarbesnių Europos viešojo administravimo tinklo (toliau - EUPAN) veiklos prioritetų. Konferencijose pristatomi gerosios patirties pavyzdžiai iš visų Europos Sąjungos narių valstybių, aptariamos naujausios kokybės vadybos taikymo viešajame sektoriuje tendencijos ir aktualijos. EUPAN patirtis kokybės iniciatyvų srityje - suorganizuotos 5 kokybės konferencijos Europoje (Portugalijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Suomijoje ir Prancūzijoje).
Pastarąjį dešimtmetį Europos viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vis dažniau susiduria iššūkiais ir galimybėmis, raginančiomis galvoti apie veiklos rezultatus ir tapti į rezultatus orientuotomis organizacijomis. Valdžios institucijos vis didesnį dėmesį kreipia į visuomenės poreikius. Vykdomų reformų metu viešojo sektoriaus organizacijos reorganizuojamos siekiant kokybiškesnio ir greitesnio paslaugų teikimo piliečiams (paslaugų vartotojams). Dominuoja diskusijos kaip nuveikti daugiau turint tuos pačius išteklius arba net mažiau. Efektyvaus mąstymo perspektyva aktuali viešojo sektoriaus organizacijoms visoje Europoje. Vienintelė rizika siekiant „teisingus dalykus daryti teisingai" yra galutinio poveikio trūkumas arba nepakankama sąsaja tarp viešojo sektoriaus organizacijos misijos ir kertinių tikslų. Tapo akivaizdu, kad tik į rezultatus orientuotas mąstymas gali paskatinti organizacijas siekti dinaminių pokyčių viešojo sektoriaus veikloje.
2011 m. iniciatyvos organizuoti Europos kokybės konferenciją viešojo sektoriaus atstovams ėmėsi Lenkijos Ministro Pirmininko kanceliarija bendradarbiaudama su EUPAN.  Konferencija įvyko 2011 m. rugsėjo 29-30 d. Varšuvoje. Konferencijoje „Teisingų dalykų darymas teisingai. Į rezultatus orientuotas viešasis sektorius Europoje" buvo diskutuojama apie viešojo administravimo efektyvumą, apie kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą ir su tuo susijusį viešojo administravimo sektoriaus įvaizdžio gerinimą. Didžiulis dėmesys buvo kreipiamas į EUPAN veiklos prioritetus: nuo produktyvumo link efektingumo, į veiklos rezultatus orientuotas mąstymas, ilgalaikiai veiklos rezultatai bei jų poveikis viešajam sektoriui.
Konferencijos pranešimai buvo suskirstyti į 4 grupes:
              1) Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
              2) Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą
              3) Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
              4) Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose

Šių temų aprašus rasite čia (lietuvių-anglų k.)

Šioje konferencijoje buvo pristatytas 41 gerosios patirties pavyzdys  iš 25 valstybių. Pirmą kartą Europos konferencijoje dalyvavo atstovai iš Gruzijos ir Ukrainos (Ukraina šioje konferencijoje pristatė savo gerosios patirties pavyzdį). Lietuvą 6 Europos kokybės konferencijoje reprezentavo šie nacionaliniai gerosios patirties pavyzdžiai:

  1. Ligonių kasų veiklos stebėsenos sistema - įrankis į rezultatus orientuotam valdymui (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos);
  2. Interneto vilionės ir grėsmės (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba).

Šie gerosios patirties pavyzdžiai buvo atrinkti nacionalinės atrankos metu, kurią įvykdė VRM, bendradarbiaudama su Europos konferencijos organizatoriais. Dar kartą dėkojame visiems, kurie dalyvavo šioje atrankoje.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai