Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

5 Europos Kokybės konferencija

 „PILIETIS - VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS PAGRINDAS"

Viešojo sektoriaus institucijoms būtina tobulėti ir ieškoti naujų veiklos tobulinimo būdų, joms būtina bendradarbiauti, kad galėtų geriau tarnauti piliečiams ir verslui. Tuo tikslu Europos Sąjungos (toliau - ES) ministrai, atsakingi už viešąjį administravimą, 1998 metais priėmė sprendimą ieškoti naujų būdų siekiant dalintis kokybės gerinimo viešajame sektoriuje patirtimi. Buvo nuspęsta organizuoti viešojo sektoriaus kokybės konferencijas, kuriose būtų pristatomi gerosios patirties pavyzdžiai iš visų ES valstybių. Taip viešojo sektoriaus institucijoms būtų sukuriama galimybė susipažinti ir geriau suprasti iššūkius, su kuriais susiduria viešojo sektoriaus institucijos visoje Europoje, pasidalinti patirtimi, aptarti naujausias viešosios vadybos tendencijas ir pagilinti žinias apie kokybės vadybos metodus. 1-oji kokybės konferencija buvo organizuota 2000 m. Portugalijoje, 2-oji - 2002 m. Danijoje. 2004 m. Nyderlanduose 3-ojoje ir 2006 m. 4-ojoje Suomijoje vykusiose konferencijose dalyvavo bei gerosios patirties pavyzdžius pristatė ir Lietuvos atstovai.

2008 m. II pusmetį ES pirmininkavusi Prancūzija organizavo jau 5-ąją kokybės konferenciją, kurios pagrindinė tema „Pilietis - viešojo administravimo kokybės pagrindas". Tai novatoriška tema, kuri buvo išskirta į šias potemes: piliečių gyvenimo kokybės gerinimas, piliečių dalyvavimas - kokybės varomoji jėga, iššūkiai, susiję su naujomis socialinėmis problemomis, bei piliečių ir kitų suinteresuotų asmenų dalyvavimas gerinant kokybę. Šios keturios potemės buvo aptartos specialiose darbo grupėse, kuriose buvo pristatyti pagal minėtas potemes atrinkti gerosios patirties pavyzdžiai iš skirtingų ES šalių.

5-oje Kokybės konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos delegacija, vadovaujama Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus Evaldo Gusto, kurioje - 30 žmonių iš įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų, besidominčių analogiškų institucijų darbo patirtimi ir linkusių novatoriškus sprendimus pritaikyti savo veikloje. Lietuvos delegacija pristatė du Lietuvos institucijų gerosios patirties pavyzdžius, kuriuos atrankos komisija pripažino geriausiais:

  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktas gerosios patirties pavyzdys „Centralizuotas asmenų skundų (pranešimų) priėmimas, registravimas ir tyrimas" buvo pristatytas darbo grupėje, kuri svarstė piliečių gyvenimo kokybės gerinimą,
  • Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato gerosios patirties pavyzdys „Policijos ir bažnytinės bendruomenės partnerystė" - darbo grupėje, kurioje buvo aptariami iššūkiai, susiję su naujomis socialinėmis problemomis.

Konferencijos metu taip pat vyko plenarinės sesijos, diskusijos, skirtos kokybės vadybos metodų taikymo, socialinio dialogo klausimams aptarti. Didelis dėmesys buvo skiriamas Bendrojo vertinimo modeliui: veikė Bendrojo vertinimo modelio informacijos centras, kuriame vyko susitikimai su šio modelio taikymo ekspertais ir kt. Taip pat konferencijos metu veikė informaciniai stendai, kuriuose kiekviena konferencijoje dalyvaujanti šalis pristatė savo šalį reprezentuojančią informacinę medžiagą, buvo dalijami įvairūs spaudiniai ir suvenyrai, rodomi filmai.

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai