Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

IV-oji kokybės konferencija

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" ir siekdama paskatinti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dalintis patirtimi tobulinant veiklos valdymą, gerinant asmenų aptarnavimą ir pasitenkinimą administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis, diegiant kokybės vadybos sistemas ir modelius, 2011 m. gruodžio 15 d. suorganizavo Ketvirtąja nacionalinę kokybės konferenciją (informacija apie įvykusias konferencijas galite rasti skiltyje "Kokybės konferencijos"). Konferencijos metu buvo pristatyti šie pranešimai:

Konferencijoje dalyvavo 200 dalyvių: valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aukštesniosios grandies vadovų/ specialistų, atsakingių už kokybės vadybos iniciatyvas.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai