Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Gerosios patirties pavyzdžių atrankos rezultatų apžvalga (2005-2011 m.)

Lietuvoje yra organizuojamos nacionalinės kokybės konferencijos (toliau - Konferencija), kuriose pristatomi pagal nustatytą gerosios patirties pavyzdžių atrankos procedūrą  atrinkti gerosios patirties pavyzdžiai. Už šių Konferencijų ir gerosios patirties pavyzdžių atrankų organizavimą yra atsakinga  Vidaus reikalų ministerija.  
Nuo 2005 m. jau yra įvykdytos 4 gerosios patirties pavyzdžių atrankos ir organizuotos keturios Konferencijos. Minėtoms gerosios patirties pavyzdžių atrankoms iš viso buvo pateikta 112 projektų. Iš jų gerosios patirties pavyzdžiais pripažinti 89 projektai  (tai sudaro 79, 5 proc.):

 • Pirmajai (2005 m.) gerosios patirties pavyzdžių atrankai buvo buvo gauti 33 projektai, iš jų atrinktas 21 gerosios patirties pavyzdys (t.y. 64 proc. visu pateiktų projektų).
 • 2007 m. atrankai gauti  27 projektai, iš kurių atrinkti 22 gerosios patirties pavyzdžiai sudarė  81,5 proc. visų pateiktų projektų.
 • 2009 m. atrankai gauta daugiausia projektų - 34. Gerosios patirties pavyzdžiais atrinkti  28 projektai (t.y. 82,4 proc.).
 • 2011 m. atrankai gauta ir gerosios patirties pavyzdžiais pripažinta 18 projektų.


Daugiausiai (tiek imant visą 2005 - 2011 m. periodą,  tiek ir atskirai 2011 m. atranką) gerosios patirties pavyzdžių pateikė ministerijoms pavaldžios įstaigos  - 39 pavyzdžius (tai sudaro beveik puse (43,8 proc.) visų gerosios patirties pavyzdžių).
Per minėtą  periodą gerosios patirties pavyzdžių atrankose aktyviausiai dalyvavo:

 • 11 savivaldybių administracijų, kurių pateikti 12 projektų (tai sudaro 13,5 proc. visų pavyzdžių) yra pripažinti gerosios patirties pavyzdžiais.
 • prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikiančios įstaigos pateikė 8 projektus (9 proc.), kurie buvo pripažinti gerosios patirties pavyzdžiais.
 • ministerijos, kurių pateikti 6 projektai pripažinti gerosios patirties pavyzdžiais.

Vertinimas pagal viešojo sektoriaus sritis, iš kurių per 2005 - 2011 m. periodą yra daugiausiai gerosios patirties pavyzdžiais pripažintų projektų  parodė, kad:

 • 19 projektų (17 proc.) pateikta iš socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srities Pažymėtina, kad visų atrankų metu, išskyrus 2005 m. atranką, šių projektų buvo teikiama daugiausia.
 • 17 projektų yra susiję su kokybės vadybos iniciatyvų taikymu organizacijose.
 • 16 projektų susiję su e. paslaugų plėtra.

2005-2011 m. atrankose 12 gerosios patirties pavyzdžių pripažinti geriausiais. Pusė visų geriausių gerosios patirties pavyzdžių pateikė ministerijoms pavaldžios įstaigos ir savivaldybių administracijos. Geriausi gerosios patirties pavyzdžiai išrinkti iš šių sričių:

 • socialinė rūpyba ir sveikatos apsauga (2 projektai),
 • asmenų aptarnavimas (2 projektai),
 • e-valdžia (2 projektai),
 • kokybės vadyba (2 projektai),
 • bendradarbiavimas ir partnerystė (4 projektai).

Daugiausia šių pavyzdžių  yra iš bendradarbiavimo ir partnerystės srities - 4 projektai.

Su išsamesne 2005-2011 m. gerosios patirties pavyzdžių atrankos rezultatų apžvalga galima susipažinti čia.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai