Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2012 m. funkcijų peržiūros

 

Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2012 metų plane buvo numatyta 16 funkcijų peržiūrų, viena iš jų - Neformaliojo ugdymo įstaigų funkcijų peržiūra - metų bėgyje iš plano buvo išbraukta. 
Iš 15 atlikta 10 funkcijų peržiūrų:

 • Valstybinės reikšmės kelių priežiūroje dalyvaujančių organizacijų - siekiant veiksmingesnio, taupesnio, labiau subalansuoto kelių ūkio valdymo valstybės mastų.
 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų - siekiant racionaliau organizuoti antrinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo procesą.
 • Kultūros paveldo apsaugos funkcijų - siekiant patobulinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą.
 • Aplinkos apsaugos agentūrų ir regionų aplinkos apsaugos departamentų - siekiant racionalesnio funkcijų tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų pasiskirstymo.
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsasugos ir darbo ministerijos - siekiant pagerinti neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.
 • Funkcijų, susijusių su tabako gaminių naikinimu - siekiant atsisakyti perteklinių Ūkio ministerijai ir Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos priskirtų funkcijų.
 • Krašto apsaugos sistemos planavimo, programų ir biudžeto sudarymo, finansų apskaitos valdymo proceso dalyvių - siekiant patobulinti krašto apsaugos sistemos biudžeto planavimo ir finansų apskaitos procesus.
 • Ūkio ministerijai priskirtų ES 2007-2013 metų struktūrinės paramos administravimo funkcijų - siekiant atsisakyti neprivalomų, pridėtinės vertės nesukuriančių veiksmų ir nešališkumo ES struktūrinės paramos administravimo veiksmų vertinimo procese.
 • Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų informacinių ir telekomunikacinių išteklių valdymo optimizavimo - siekiant vidaus reikalų informacinės ir telekomunikacinės infrastruktūros valdymo ir paslaugų teikimo vidaus reikalų sistemos įstaigoms centralizavimo.
 • Augalų apsaugos produktų kokybės tyrimų - siekiant užtikrinti Augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pavestų trąšų tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolės funkcijų vykdymą.      

2 funkcijų peržiūros (policijai nebūdingų funkcijų ir metrologijos sistemos) perkeltos į 2013 metų planą. Likusios 3 2012 metų plane numatytos funkcijų peržiūros dėl objektyvių priežasčių nebuvo atliekamos.

Kviečiame susipažinti su kai kuriomis 2012 metais atliktų funkcijų peržiūrų ataskaitomis:

 • Krašto apsaugos sistemos planavimo, programų ir biudžeto sudarymo, finansų apskaitos valdymo proceso dalyvių funkcijų peržiūros ataskaita.
 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų vidaus procedūrų, atliekant priskirtas funkcijas, susijusias su sprendimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, apmokėjimo už suteiktą teisinę pagalbą, priėmimo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo, peržiūros ataskaita (priedai - 1-3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10).
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijų peržiūros ataskaita (priedai - 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10).
 • Valstybinės reikšmės kelių priežiūros sistemoje dalyvaujančių organizacijų atliekamų funkcijų peržiūros ataskaita (priedai - 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10-11, 12, 13, 14; paveikslai - 1-2).

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai