Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Gerosios patirties pavyzdžių atranka 2012 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė š. m. vasario 7 d. patvirtino Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programą (toliau - programa). Programos siekis - sukurti tokią viešojo valdymo kokybę, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau - institucijos) veiktų atvirai ir atsakingai, efektyviai naudotų mokesčių mokėtojų pinigus, priimtų ir įgyvendintų tokius sprendimus ir teiktų tokios kokybės paslaugas, kokių žmonėms labiausiai reikia.
Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama programos nuostatas ir siekdama paskatinti institucijas aktyviai prisidėti prie viešojo valdymo kokybės kūrimo bei sudaryti sąlygas institucijoms tarpusavyje pasidalinti jau turima patirtimi, organizavo gerosios patirties pavyzdžių atranką. Gerosios patirties pavyzdžiai buvo atrenkami iš 3 sričių, kurios atitinka programos tikslus:   1) Viešojo valdymo procesų atvirumo užtikrinimas ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo juose skatinimas; 2) Visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimas; 3) Strateginio mąstymo institucijose stiprinimas ir jų veiklos valdymo gerinimas (šias sritis atitinkančios veiklos ir veiklų aprašymas pateikti čia).

Informuojame, kad  gerosios patirties pavyzdžių atrankai pateiktas  51 projektasDėkojame visoms institucijoms už projektų parengimą ir dalyvavimą atrankoje.

Informuojame, kad  geriausiais gerosios patirties pavyzdžiais pripažinti šie projektai: 

Visi gerosios patirties pavyzdžių atrankai pateikti projektai yra pripažinti gerosios patirties pavyzdžiais:

Eil.Nr. 

Gerosios patirties pavyzdžio pavadinimasGerosios patirties pavyzdžio teikėjas
 1Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir valdymo tobulinimas  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
 2Margininkų ir Upninkų kaimų kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas, siekiant teigiamos įtakos klimato kaitai Žemės ūkio ministerija
 3Lietuvos šeimos ūkių produkcijos portalasŽemės ūkio ministerija
 4Renginys „Kai mūsų širdys plaka išvien"Sveikatos apsaugos ministerija
 5Karo prievolės sistemos pertvarka Krašto apsaugos ministerija
 6Teisės aktų projektų rengimo proceso valdymas Energetikos ministerija
 7Produktyvumo (efektyvumo) gerinimas viešajame sektoriuje Ūkio ministerija
 8Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimasFinansų ministerija
 9Valstybinės reikšmės kelių priežiūros sistemoje dalyvaujančių organizacijų atliekamų funkcijų peržiūra Susisiekimo ministerija
 10Ūkio subjektų nuomonės teikimas apie Inspekcijos veiklą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
 11Asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie AM kokybės vertinimo anoniminė apklausa Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
 12Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba"Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
 13Patariamųjų visuomeninių kultūros paveldo komisijų prie Kultūros paveldo departamento prie KM teritorinių padalinių sudarymas Kultūros paveldo departamentas prie KM
 14Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas Kultūros paveldo departamentas prie KM
 15Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemos (KPEPIS) sukūrimas Kultūros paveldo departamentas prie KM
 16Tapk probacijos savanoriu!  Vilniaus apygardos probacijos tarnyba
 17Vaistinių preparatų registravimo procesų tobulinimasValstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM
 18Paslaugos „Siuntimo dėl  reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išdavimas" teikimo kokybės gerinimasValstybinė ligonių kasa prie SAM
 19Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema (IMŪEPIS) Generalinė miškų urėdija prie AM
 20Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninė pardavimų sistema (AMEPS) Generalinė miškų urėdija prie AM
 21Klientų poreikių identifikavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimasNacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
 22Šiuolaikinių veiklos valdymo ir kokybės valdymo metodų taikymas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
 23

Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
 24Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę - EdbiržaLietuvos darbo birža prie SADM
 25Kokybės vadybos sistemos diegimas bei piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje darbo inspekcijojeLietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
 26Kokybės vadybos modelio diegimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyjeValstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
 27Dokumento išrašymo stadijaAsmens dokumentų išrašymo centras prie VRM
 28Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės pasaugosGyventojų registro tarnyba prie VRM
 29Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistemaLietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
 30Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnybojeValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
 31Linas 2012Kelmės rajono savivaldybės administracija
 32

E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje     

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
 33Sistemos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje, sukūrimas ir įdiegimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija
 34E-demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijoseKlaipėdos rajono savivaldybės administracija
 35Strateginio planavimo principų diegimas savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymeKlaipėdos miesto savivaldybės administracija
 36Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijoseŠilutės rajono savivaldybės administracija
 37Elektroninės demokratijos plėtra Marijampolės savivaldybėjeMarijampolės savivaldybės administracija
 38Marijampolės  savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimasMarijampolės savivaldybės administracija
 39Vidinių sistemų pritaikymas „vieno langelio" principo įgyvendinimo užtikrinimui Panevėžio rajono savivaldybėjePanevėžio rajono savivaldybės administracija
 40Kompleksinis paslaugų teikimo „vieno langelio" principu tobulinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 41Druskininkų savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus (ISO)Druskininkų savivaldybės administracija
 42„Vieno langelio" principo įgyvendinimasAkmenės rajono savivaldybės administracija
 43Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimasPalangos miesto savivaldybės administracija
 44Kauno miesto savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal bendrojo vertinimo modelįKauno miesto savivaldybės administracija
 45Gyventojų struktūriniai ir socialiniai-ekonominiai veiklos pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijojeRokiškio rajono vietos veiklos grupė (projektą pateikė ŽŪM)
 46Paslaugų centro kūrimas Balninkų bendruomenėjeVsO ,,Balninkų bendruomenės centras
 47TOLTEC (Tender On-Line Thematic Electronic Compilation) - elektroninė pirkimo dokumentų rengimo sistemaVšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
 48Lietuvos gerosios viešojo sektoriaus valdymo patirties sklaida ir mokymai (priedas)VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
 49Valdymo apskaitos sistemos įdiegimas CPVAVšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
 50Veiklos efektyvumo pagerinimas, įtraukiant darbuotojus į sprendimų priėmimąAplinkos projektų valdymo agentūra
 51Novatoriškų sprendimų paieška ir taikymas kaimo vietovių pokyčiams valdyti  Aleksandro Stulginskio universitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai