Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

7 Europos kokybės konferencija/ 7th Quality Conference

Š. m.  spalio 3-4  d. Vidaus reikalų ministerija, pirmininkaudama Europos viešojo administravimo tinklui (ang. European Public Administration Network) organizavo 7-ąją Europos kokybės konferenciją (darbotvarkė).

Pagrindinis pristatymas konferencijos tema: Link atsakingo viešojo administravimo

  • Dr. Geert Bouckaert, Tarptautinio administracinių mokslų instituto prezidentas

I tema: Į vartotojų poreikius orientuotos viešosios paslaugos

  • Dr. Elke Loeffler, „Governance International" vadovė, Birmingemas, Jungtinė Karalystė
1-oji paralelinė sesija: Į vartotojų poreikius orientuotos viešosios paslaugos:
Sesija 1.1: Vartotojų poreikius atitinkančios viešosios paslaugos Sesija 1.2: Geresnių viešųjų paslaugų kūrimas kartu su jų vartotojaisSesija 1.3: Partnerystė su piliečiais ir agentūromis teikiant viešąsias paslaugas
Paslaugų teikimas vartotojų terminaluose ir mobiliose savivaldybių įstaigose kaimo vietovėse. Teisingumo ir Europos reikalų Ministerija, Saksonija (Vokietija)Mokesčių mokėtojų elgsenos tyrimai etnografiniu aspektu. Vyriausybės modernizavimo generalinis sekretoriatas (Prancūzija)Bendras paslaugų teikimas kaip inovacijų šaltinis. Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (OECD)
Mokymosi kvitų naudojimas didinant įsidarbinimo galimybes. Europos fondų valdymo generalinis sekretoriatas (Graikija)Kaip padidinti vartotojų pasitenkinimą taikant „Net Promotor Score (NPS)". Olandijos savivaldybių Kokybės institutas (Olandija)Ne lenkų tautybės piliečių forumas" lengvesniam gyvenimui. Mazovijos Voivadijos kabinetas, Varšuva (Lenkija)
Vartotojams draugiškų paraiškų kūrimas, taikant integruotą planavimo sistemą. Prahova apskrities taryba (Rumunija)Geresnių socialinių paslaugų teikimas kartu su „patirties ekspertais" skurdo ir socialinės atskirties srityje. Federalinė viešoji tarnyba dėl socialinės integracijos (Belgija)Kaip savanoriškas teisingumo vykdymas stiprina piliečių teises. Monza teismas (Italy)
Vartotojų poreikių nustatymas ir paslaugų kokybės gerinimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (Lietuva) Kaip pedagogų partnerystė mažina nesimokymo lygį profesinio mokymo srityje. F. Bottazzi profesinė mokykla (Italija)

II Tema: Efektyvus ir sumanus viešojo sektoriaus išteklių naudojimas

  • Dr. Gerhard Hammerschmid, profesorius, Berlyno Hertie Viešojo valdymo mokyklos profesorius
  • Dr. Vitalis Nakrošis, Viešojo administravimo profesorius, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas

Vyriausybės veiksmai Europos fiskalinės krizės metu

  • Dr. Tiina Randma-Liiv, Viešojo valdymo ir viešosios politikos profesorė, Talino technologijų universitetas
2-oji paralelinė sesija: Efektyvus ir sumanus viešojo sektoriaus išteklių naudojimas
Sesija 2.1: Veiklos valdymo ir kitų valdymo požiūrių taikymasSesija 2.2: Informacinių technologijų naudojimas didinant viešojo sektoriaus produktyvumąSesija 2.3: Viešųjų paslaugų teikimo optimizavimas
Veiklos valdymas ir valdymas orientuotas į rezultatus - reformų patirtis. Švedijos Viešojo valdymo institutas (Švedija)Registrų duomenų panaudojimas vykdant 2011 m. gyventojų surašymą. Statistikos departamentas (Slovėnija)Viešųjų paslaugų sistemos tobulinimo koncepcija. Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija (Latvija)
Valdymas orientuotas į tikslus socialinės apsaugos srityje. Socialinės apsaugos įstaiga (Lenkija)Viešojo sektoriaus darbuotojų registras ir Centrinė darbo užmokesčio sistema. Viešojo administravimo ministerija (Kroatija)Psichiatrijos ligoninės paslaugų gerinimas. Silkeborg savivaldybė (Danija)
Naujovių diegimas bendradarbiaujant su Vyriausybės darbuotojais. Generalinis Vyriausybės modernizavimo sekretoriatas, Ministro Pirmininko tarnyba (Prancūzija)Elektroninė transporto valdymo sistema: P23R and x-trans.eu . Federalinė Vyriausybė ir Bavarijos žemės Vyriausybė (Vokietija)
Verslo procesų pertvarkymas. Europos Komisija
Sveikatos ir socialinių paslaugų tobulinimas, taikant BVM. Vantaa (Suomija)

Informacinė teismų sistema (2 prezentacija). Teisingumo ministerija (Turkija)

 

 

III Tema: Atviras ir skaidrus viešasis administravimas

  • Dr. Albert J. Meijer, Profesorius, Valdymo mokykla, Utrecht universitetas
  • Nick Thijs, Lektorius, Europos viešojo administravimo institutas (EIPA)

Atskaitomybės didinimas viešajame administravime

Angelika Flatz, Generalinio direktorato vadovė, Viešoji tarnyba ir administracinė reforma, Austrijos federalinė kanceliarija

 

3-oji paralelinė sesija: Atviras ir skaidrus viešasis administravimas
Sesija 3.1: Skaidrus viešasis administravimasSesija 3.2: Viešojo administravimo prieinamumasSesija 3.3: Socialinė atsakomybė viešajame administravime
Sąveikumo stebėsena 2012. Vidaus reikalų ir Karališkųjų ryšių ministerija (Olandija)Elektroniniai viešieji įrašai. Viešojo valdymo ir elektroninės valdžios agentūra. (Norvegija)Kaip kolektyvinės socialinės atsakomybės tyrimai gali pritraukti socialiai atsakingų investicijų. Belgijos prancūzų bendruomenė (Belgija)
Valstybės tarnautojų etikos principų ir standartų plėtra. Viešojo administravimo ministerija (Kroatija)Administracinės naštos mažinimo projektas. Viešojo administravimo ir teisingumo ministerija (Vengrija)
Kaip bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi gali padidinti humanišką elgesį kovoje su nelegalia migracija. Vidaus reikalų ministerija (Lenkija)
Akreditacijos modelio Sveikatos apsaugos įstaigoje. Sveikatos ministerija (Slovėnija)Viešojo administravimo sąveikumo sprendimų programa. Europos Komisija
Sumanus viešasis administravimas. Autonominė Salamancos mokesčių rinkimo tarnyba (Ispanija)
 Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susiekimo ministerijos (Lietuva)Socialinių paslaugų kokybė. Europos reabilitacijos platforma (Olandija) 

Bendrasis vertinimo modelis (BVM) - priemonė Europos Sąjungos šalių administraciniams gebėjimams didinti

  • Patrick Staes, Pakaitinis nacionalinis ekspertas, Europos viešojo administravimo institutas (EIPA)

Kokybės vadyba platesnių viešojo valdymo reformų kontekste

  • Caroline Varley, Programos vadovė, Valdymo peržiūrų ir partnerystės skyrius, Viešojo valdymo ir teritorinės plėtros direktoratas, Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (OECD)
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai