Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2014 m. funkcijų peržiūros

 

Vyriausybė 2014 m. kovo 31 d. pasitarime pritarė Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2014 metų planui. 2014 metais numatyta atlikti 12 funkcijų peržiūrų:

 • Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos funkcijų peržiūrą
 • Krašto apsaugos sistemos pilietinio, tautinio ir patriotinio ugdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijų peržiūrą
 • Savivaldybėms perduotų valstybinių funkcijų ir jų priežiūros funkcijų peržiūrą
 • Kultūros įstaigų tinklo efektyvumo analizę
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jam pavaldžių sporto medicinos centrų ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų funkcijų peržiūrą 
 • Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų funkcijų peržiūrą
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento funkcijų peržiūrą
 • Atliekų tvarkymo sistemos peržiūrą
 • Žinybinių mokymo centrų funkcijų peržiūrą
 • Darbuotojų sveikatos ir saugos darbe srities funkcijų peržiūrą
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir VšĮ „Lietuvos inovacijų centras" funkcijų peržiūrą
 • UAB „Investicijų ir verslo garantijos" ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra" funkcijų peržiūrą.
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai