Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2013 m. funkcijų peržiūros

 

Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros 2013 metų plane buvo numatyta 11 funkcijų peržiūrų. Iš 11 atliktos 6 funkcijų peržiūros.

  • Policijos ir kitų susijusių įstaigų funkcijų peržiūra administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, migracijos, karo prievolininkų paieškos, techninių eismo įvykių tyrimo, asmenų, baigusių mokymus Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo kursų programą, ir asmenų, baigusių mokymus pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, egzaminavimo.
  • Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų finansų valdymo funkcijų peržiūra.
  • Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos funkcijų peržiūra.
  • Dviejų lygių - valstybės ir savivaldybių - civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos stiprinimas ir optimizavimas.
  • ES struktūrinę paramą administruojančių ir įgyvendinančių institucijų funkcijų peržiūra.
  • Valstybės ir savivaldybių įstaigų atliekamų funkcijų aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis peržiūra.

Vykdomos funkcijų peržiūros:

  • Kultūros įstaigų tinklo veiklos efektyvumo analizės I etapas.
  • Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcijų peržiūra.

2013 metais dėl objektyvių priežasčių nebuvo vykdyta Lietuvos metrologijos sistemos atsakingų institucijų funkcijų peržiūra ir Informacinės visuomenės plėtros koordinavimo funkcijų peržiūra. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jam pavaldžių įstaigų ir savivaldybių kūno kultūros ir sporto srities funkcijų peržiūra perkelta į 2014 m. planą.

Kviečiame susipažinti su keliomis 2013 metais atliktų funkcijų peržiūrų ataskaitomis:

  • Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų finansų valdymo funkcijų peržiūros ataskaita (priedas 21)
  • Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos funkcijų peržiūros ataskaita
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai