Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas

Vidaus reikalų ministerija baigė įgyvendinti Europos Socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu, santrumpa - ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas" (projekto Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05-001) pagal 2007-2013 m. Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui" priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas".

Ruošiantis įgyvendinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, svarbu įvertinti 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos panaudojimo pamokas ir gerąją patirtį viešojo valdymo tobulinimo srityje.
Atsižvelgiant į tai, Vidaus reikalų ministerijos užsakymu buvo atliktas Einamasis strateginis vertinimas „ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu". Iki tol Lietuvoje nebuvo kompleksiškai nagrinėti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimo rezultatai visoje viešojo valdymo srityje ir jų indėlis įgyvendinant strateginius viešojo valdymo tobulinimo dokumentus.
Vertinimo metu atlikta išsami 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijų analizė ir, atsižvelgiant į analizės išvadas, identifikuotos prioritetinės viešojo valdymo tobulinimo sritys finansuotinos 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu (Vertinimo ataskaita).
Taip pat vertinimo metu buvo atrinkti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuoti 10 gerosios praktikos projektai, kurie labiausiai prisidėjo prie viešojo valdymo tobulinimo Lietuvoje.
Kviečiame viešojo valdymo institucijas susipažinti su minėtus projektus pristatančiu elektroniniu leidiniu „Sutrumpinkime kelią sėkmės link!" (lietuvių k. ir anglų k.). Tikimasi, kad leidinyje pateikiamos novatoriškos projektų idėjos įkvėps potencialius projektų vykdytojus kūrybiškai pažvelgti į viešojo valdymo problemas ir jų sprendimo būdus, o identifikuoti projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai ir pamokos projektų rengėjams ir vykdytojams suteiks žinių, kaip tinkamai parengti ir efektyviai įgyvendinti visuomenei ir visai valstybei reikšmingus projektus.


 


 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai