Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2-oji BVM konferencija

 

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, nuostatas, siekdama sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pasidalyti patirtimi taikant Bendrojo vertinimo modelį ir kitus kokybės vadybos metodus ir viešose diskusijose aptarti veiklos tobulinimo galimybes, 2007 m. birželio 13 d. organizavo 2-ąją Bendrojo vertinimo konferenciją "Bendrojo vertinimo modelio ir kitų kokybės vadybos metodų taikymas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose".

Buvo perskaityti šie pranešimai:

  • Kokybės vadybos iniciatyvos Lietuvos viešojo administravimo institucijose (Rasa Noreikienė, Vidaus reikalų ministerijos sekretorė);
  • Visuotinės kokybės vadybos (TQM) principų taikymas viešajame administravime (Prof. Povilas Vanagas, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedros vedėjas);
  • Atnaujinto Bendrojo vertinimo modelio pristatymas (Ričardas Malkevičius, Lietuvos viešojo administravimo instituto Tyrimų ir konsultacijų grupės vadovas);
  • Bendrojo vertinimo modelio diegimas Aplinkos apsaugos agentūroje (Aldona Teresė Kučinskienė, Aplinkos apsaugos agentūros Teisės ir personalo skyriaus vedėja);
  • Bendrojo vertinimo modelio įgyvendinimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje (Natalija Kulik, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja);
  • Bendrojo vertinimo modelio įgyvendinimas Ryšių reguliavimo tarnyboje (Inga Žilienė, l.e. Ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos departamento direktoriaus pareigas);
  • Bendrojo vertinimo modelio taikymas VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje (Jūratė Lepardinienė, Centrinės projektų valdymo agentūros Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyriaus viršininkė);
  • Kokybės vadybos sistemos diegimas Muitinės departamente prie LR finansų ministerijos (Jonas Miškinis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas);
  • Kokybės vadybos sistemos diegimas maisto kontrolės grandinėje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patirtis (Rolanas Kliučinskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vedėjas);
  • ES struktūrinė parama viešojo administravimo struktūrai tobulinti ir viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvoms skatinti (Rasa Liutkevičienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo departamento direktoriaus pavaduotoja)
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai