Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

3-ioji BVM konferencija

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, nuostatas, siekdama sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pasidalyti patirtimi taikant Bendrojo vertinimo modelį ir kitus kokybės vadybos metodus ir viešose diskusijose aptarti veiklos tobulinimo galimybes, š. m. lapkričio 14 d. organizavo konferenciją „Bendrojo vertinimo modelis ir kitos kokybės vadybos iniciatyvos. Patirtis ir galimybės" (toliau - konferencija). Renginyje dalyvavo daugiau nei 170 įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų. Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai, kuriuose Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos pasidalino turima patirtimi apie Bendrojo vertinimo modelio, ISO ir kitų kokybės vadybos metodų taikymą savo institucijose. Taip pat buvo aptartos naujos kokybės vadybos iniciatyvos, orientuotos į pilietį - viešųjų ir administracinių paslaugų vartotoją, jo aptarnavimo kokybės gerinimą, viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso (arba rodiklių) matavimus, suteikta kita praktinė informacija, susijusi su kokybės vadybos metodų diegimu ir sertifikavimu, pateikti veiklos tobulinimo viešajame sektoriuje pasiūlymai.

Konferencijos pranešimus galite rasti čia:

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai