Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

4-oji BVM konferencija

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo institutu (EIPA) ir įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos", 2010 m. balandžio 29 d. suorganizavo 4-ąją Nacionalinę Bendrojo vertinimo modelio konferenciją. Konferencijoje dalyvavo virš 200 dalyvių iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.
Šiais metais sukanka 10 metų, kai, bendradarbiaujant ES ministrams, atsakingiems už viešąjį administravimą, buvo parengta ir 2000 m. gegužės mėn. Lisabonoje (Portugalija) įvykusios pirmosios Europos viešojo sektoriaus kokybės konferencijos metu pristatyta bandomoji Bendrojo vertinimo modelio (angl. Common Assessment Framework, CAF) (toliau - BVM) versija. BVM yra visuotinės kokybės vadybos modelis, kuris iš esmės yra panašus į Europos kokybės valdymo fondo (EFQM) Tobulumo modelį, tačiau yra pritaikytas viešojo sektoriaus institucijoms. Svarbiausias šio modelio sukūrimo tikslas - Europos viešojo sektoriaus institucijoms pateikti paprastą, lengvai taikomą, nemokamą kokybės vadybos metodą, kuris ne tik padėtų nusistatyti unikalias organizacijos savybes, tarnautų kaip veiklos tobulinimo priemonė, suteiktų galimybę pasidalyti gerąja patirtimi, bet ir leistų palyginti viešojo sektoriaus organizacijas tarpusavyje. Šiuo metu apie 2000 Europos viešojo sektoriaus institucijų yra įsivertinusios pagal BVM ir jų skaičius nuolat didėja. Visa informacija apie BVM diegimą Europos valstybėse yra nuolat renkama EIPA įsteigtame BVM išteklių centre.
Taip pat šiais metais sukanka 5 metai, kai Vidaus reikalų ministerija, tapusi atsakinga už BVM sklaidą Lietuvoje, 2005 metais pirmą kartą pristatė šį modelį Lietuvos viešojo sektoriaus institucijoms. Per šiuos metus buvo vykdomos įvairios priemonės, kurių tikslas - skatinti viešojo administravimo sektoriaus organizacijas savo veikloje taikyti BVM. Viena iš šių priemonių - Nacionalinės Bendrojo vertinimo konferencijos. Ši Nacionalinė Bendrojo vertinimo modelio konferencija yra jau ketvirtoji. Jos metu renginio dalyviai buvo supažindinti su BVM, jo taikymo išorinio vertinimo koncepcija ir procedūromis, užsienio šalių diegimo gerąją patirtimi. Buvo pristatyti pranešimai apie BVM ir kitų kokybės vadybos modelių sąsajas, pateikta naujų žinių apie veiklos tobulinimo galimybes ir priemones ir atsakyta į daugelį institucijoms rūpimų klausimų. Taip pat buvo suteikta informacija apie Vidaus reikalų ministerijos vykdomą veiklą, susijusią su BVM.

Konferencijos programa

Darbo grupių aprašymas

 

Konferencijoje buvo perskaityti šie pranešimai:

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai