Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

5-oji BVM konferencija

Viešojo sektoriaus organizacijos, siekdamos įveikti socialinių ir ekonominių pokyčių sąlygotus iššūkius, nuolat ieško būdų ir priemonių, kaip pagerinti savo veiklą ir jos rezultatus. 2000 m. Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public Administration Network, EUPAN) nariai sukūrė Bendrąjį vertinimo modelį (angl. Common Assessment Framework, CAF). Bendrasis vertinimo modelis (toliau - BVM) - tai kokybės vadybos metodas, kurį taikydamos viešojo sektoriaus organizacijos gali įsivertinti savo veiklą ir ją patobulinti. BVM yra nemokamas, lengvai taikomas ir vienas populiariausių kokybės vadybos metodų Europos viešajame sektoriuje. Siekiant efektyvesnio BVM taikymo, yra stebima ir vertinama šio modelio taikymo patirtis, atsižvelgiant į ją - tobulinama BVM procedūra ir pristatoma viešojo sektoriaus organizacijoms.
Seminaro tikslas. Seminaras organizuojamas siekiant Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas supažindinti su BVM efektyvaus taikymo patirtimi, galimybėmis ir šio modelio teikiama nauda bei paskatinti jas domėtis kokybės vadybos metodais ir aktyviau juos taikyti savo veiklai pagerinti.
Seminaro turinys. Seminaro metu pristatyta 2013 m. BVM versija, ES šalių viešojo sektoriaus organizacijų BVM taikymo patirtis, BVM taikymo išorinio vertinimo procedūra ir kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stebėsenos 2013 m. rezultatai.
Seminaro organizatorius. Seminarą 2014 m. vasario 20 d. organizavo Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" ir bendradarbiaudama su Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) BVM išteklių centru.

Seminaro programa

Seminare buvo perskaityti šie pranešimai:

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai