Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose gairės

Vidaus reikalų ministerija, vykdydama Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438, 3.1.4.1 priemonę, parengė Projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose gaires.
Gairės parengtos siekiant:

  •  paskatinti viešojo valdymo institucijas taikyti jų veiklos valdymo gerinimo priemones ir siekti aukštesnių veiklos efektyvumo rodiklių;
  • supažindinti viešojo valdymo institucijas su projektų ir procesų valdymo esme;
  • padėti viešojo valdymo institucijoms atskirti projektinę ir procesinę veiklą ir ją vykdyti pagal atitinkamas valdymo procedūras (kokybės vadybos standartus);
  • pradėti formuoti bendrą projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose praktiką.

Gairėse atskleista projektų ir procesų valdymo esmė, glaustai išdėstyti projektų ir procesų valdymo principai, pateikti kai kurių projektų ir procesų valdymui reikalingų dokumentų formų pavyzdžiai.
Gairėmis siūloma remtis viešojo valdymo institucijoms, siekiančioms pagerinti savo veiklos valdymą ir rezultatus. Šis dokumentas turėtų padėti viešojo valdymo institucijų vadovams apsispręsti taikyti projektų ir (arba) procesų valdymą ir jį, vadovaujantis gairėse pateiktomis rekomendacijomis, tinkamai organizuoti. Be to, šios gairės turėtų būti patogia naudoti metodine priemone viešojo valdymo institucijų darbuotojams, atsakingiems už projektų ir procesų įgyvendinimą, institucijos veiklos valdymo gerinimo priemonių vykdymą ar jų plėtrą.
Visais su gairių taikymu susijusiais klausimais galima kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupę.

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai