Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Veiksmų programa 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Veiksmų programos prioritetas10 prioritetas "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas"
Veiksmų programos prioriteto  priemonėNr. 10.1.3-ESFA-V-918 "Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui"
Projekto vykdytojasVidaus reikalų ministerija
Projekto tikslasUžtikrinti efektyvesnį informacijos apie viešąsias ir administracines paslaugas (paslaugos) pateikimą
Projekto uždavinysSukurti paslaugų teikimo procesų optimizavimo ir prieinamumo didinimo vartotojui metodiką.
Projekto veiklos
  • Sukurti sudėtinių paslaugų kūrimo metodiką, kuria vadovaudamiesi paslaugas teikiančių/administruojančių įstaigų darbuotojai (darbuotojai) patys galėtų kurti sudėtines paslaugas ir priimtų sprendimus dėl paslaugų teikimo tobulinimo;
  • Sukurti paslaugų suskirstymo pagal reikalaujamą elektroninės atpažinties priemonės saugumo lygį metodiką, kuria vadovaudamiesi darbuotojai galėtų savarankiškai suskirstyti paslaugas į tris saugumo lygius;
  • Sukurti paslaugų rodiklių analizės ir vertinimo metodiką, kurią darbuotojai naudotų rodiklių duomenų rinkimui ir analizei.
Trumpas projekto aprašymas

Daugelis paslaugų yra viena su kita susijusios, t.y. norėdamas gauti paslaugą, asmuo pats privalo kreiptis į įstaigas dėl papildomos paslaugai gauti būtinos paslaugos suteikimo. Taip pat pasitaiko nemažai atvejų, kai asmenys,  turėdami žemo saugumo lygio elektronines atpažinties priemones negali gauti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, kadangi joms  šiuo metu nustatytas aukštesnis, nei turėtų būti, saugumo lygis. Neretais atvejais situacija yra atvirkštinė - paslaugoms yra nustatytas per žemas, nei būtinas saugumo lygis.

Projekto metu sukurta trijų dalių metodika padės asmenims taupyti laiką susirandant informaciją apie tikslingiausią veiksmų seką tais atvejais, kai gauti galutinė paslaugą reikalingos kitos paslaugos. Taip pat bus sudarytos galimybės suklasifikuoti paslaugas pagal reikalingą saugumo lygį, kas skatins pasitikėjimą elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, didins jų saugumą ir patikimumą. Be to, vieninga paslaugų kokybės stebėsenos analizės ir vertinimo tvarka  rodiklių tvarka sudarys sąlygas ne tikvertinti paslaugų kokybę bet ir priimti įrodymais pagrįstus sprendimus dėl paslaugų kokybės gerinimo.

Planuojamas projekto rezultatasSukurta paslaugų teikimo procesų optimizavimo ir prieinamumo didinimo metodika
Projekto rezultato pasiekimasProjektas įgyvendinamas
Projekto įgyvendinimo terminas18 mėn.
Projekto biudžetas118 508 Eur
Finanasavimo ir administravimo sutartis2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0010/1S-441
Daugiau informacijos

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas Paulius Skardžius

Tel. 271 7071;

el.p. paulius.skardzius@vrm.lt

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai