Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai

Veiksmų programa

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Veiksmų programos prioritetas10 prioritetas "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas"
Veiksmų programos prioriteto priemonėNr. 10.1.3-ESFA-V-918 "Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui"
Projekto vykdytojasVidaus reikalų ministerija
Projekto tikslasOptimizuoti (modernizuoti) paslaugas ir gerinti gyventojų aptarnavimą, viešojo sektoriaus įstaigose (įstaigos) diegiant teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimus
Projekto uždaviniai
 • Optimizuoti (modernizuoti) įstaigų teikiamas/administruojamas viešąsias ir administracines paslaugas (paslaugos);
 • Sukurti ir įdiegti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemą;
 • Standartizuoti gyventojų aptarnavimą ir paslaugų teikimą;
 • Sukurti institucinių paskatų gerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę sistemą;
 • Padidinti informacijos apie paslaugas ir gyventojų aptarnavimą prieinamumą.
Projekto veiklos
 • Sukurti ir įdiegti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo modelį;
 • Sukurti įstaigų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo metodiką;
 • Parengti ir įdiegti kokybiškai naują vieningo aptarnavimo proceso modelį (algoritmą) Vyriausybės lygiu;
 • Parengti ir įdiegti pavyzdinį gyventojų aptarnavimo įstaigose standartą;
 • Parengti įstaigų reitingavimo metodiką ir atlikti įstaigų reitingavimą;
 • Organizuoti gerosios patirties pavyzdžių praktikos tobulinant paslaugų teikimą ir gyventojų aptarnavimą nacionalinę atranką;
 • Sukurti įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę stebėsenos ir vertinimo metodiką;
 • Parengti informacijos apie įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gaires.
Trumpas projekto aprašymas

Siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų su paslaugų teikimu ir gyventojų aptarnavimu susijusių valstybės tikslų įgyvendinimą, projekto  metu bus įgyvendintos  sistemines  priemones, kurias vykdant bus inventorizuotos įstaigų teikiamos paslaugos, jų apimtis ir tikslingumas, parengti ir įgyvendinti pasiūlymai dėl paslaugų teikimo procedūrų supaprastinimo; sukurta ir įdiegta  įstaigų teikiamų/ administruojamų paslaugų ir  gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemą; standartizuotas gyventojų aptarnavimas ir paslaugų teikimas; sukurta institucinių paskatų gerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę sistema ir  įgyvendinti kiti kokybės gerinimo sprendimai.
 

Planuojamas rezultatas

Tikimasi, kad įgyvendinus šias priemones, 1) supaprastės paslaugų teikimo procedūros dėl pažangesnių paslaugoms suteikti reikalingos informacijos gavimo būdų naudojimo, 2)pagerės gyventojų aptarnavimo kokybė dėl vieningo aptarnavimo modelio įstaigose taikymo, 3)paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas taps kasdiene  įstaigų veiklos dalimi, 4)veiks paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo mechanizmas, 5) bus padidintas gyventojų pasitenkinimas jiems teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybe.

Projekto įgyvendinimo terminas3 metai
Projekto biudžetas 900 000 Eur
Finansavimo ir administravimo sutartis 2019 m. birželio 20 d. Nr. 10.1.2-ESFA-V-918-01-0014/1S-222
Daugiau informacijos

 Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

vyresnysis patarėjas Paulius Skardžius (tel.271 7071, el.p. paulius.skardzius@vrm.lt)

patarėja Aušra Galvėnienė (tel.2718839, el.p. ausra.galveniene@vrm.lt)

  
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai