Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar vakokybe.vrm.lt tinklapyje radote visą reikalingą informaciją?
Taip, visą reikiamą informaciją, radau
Radau dalį, reikiamos informacijos
Ne, reikiamos informacijos neradau
Paieška
 

Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas

Veiksmų programa

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Veiksmų programos prioritetas10 prioritetas "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas"
Veiksmų programos prioriteto priemonėNr. 10.1.1-ESFA-V-912 "Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas"
Projekto vykdytojasVidaus reikalų ministerija
Projekto tikslasPagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę, padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą, sukuriant kokybiškai naują savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos modelį.
Projekto uždaviniai
  • Sukurti kokybiškai naują savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos modelį.
Projekto veiklos
  • Savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos peržiūros atlikimas;
  • Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas.
Trumpas projekto aprašymas

Projekto „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas" tikslas - pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę, padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą, sukuriant kokybiškai naują savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos modelį.
Siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų savivaldybių vykdomų  funkcijų sistemos tobulinimo procesą, projekto įgyvendinimo metu bus įgyvendintos šios siteminės priemonės: atlikta valstybės ir savivaldybių funkcijų atlikimo procesų ir teisės aktų, reglamentuojančių funkcijų atlikimą, analizė ; nustatyti savivaldybių paslaugų teikimo prioritetai ir įvertinant, kokios paslaugos asmenims yra svarbiausios ir  ar jos yra jiem prieinamos bei teikiamos kokybiškai; parengta Funkcijų priskyrimo atitinkamam tipui metodika ir  jos taikymo rekomendacijos.
 

Planuojamas rezultatas

Tikimasi, kad įgyvendinus šias priemones, bus 1) nustatyti bendri principai, kuriais vadovaudamiesi teisėkūros subjektai galėtų vertinti,  kokias funkcijas turi vykdyti centrinė valdžia, o kokias - vietos savivalda, ir suskirstyti savivaldybių vykdomas funkcijas  į savarankiškąsias ir valstybines, t. y. nustatyti, kuriuo valdymo lygiu funkcijas vykdyti ir rezultatą pasiekti efektyviau - centrinės valdžios ar vietos savivaldos; 2) suformuoti pasiūlymai, reikalingi pokyčiams šioje srityje įgyvendinti, tarp jų - savivaldybių funkcijų teisinio reglamentavimo tobulinimo kryptys ir rekomendacijos dėl konkrečių teisės aktų pakeitimo.

Projekto įgyvendinimo terminas2,5 metai
Projekto biudžetas 499 945 Eur
Finansavimo ir administravimo sutartis 2020 m. gegužės 21 d. Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038/1S-170
Daugiau informacijos

 Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

vavspg@vrm.lt

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai