Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Paslaugas teikiančių ir gyventojus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika

 

Siekiant sukurti aplinką viešojo sektoriaus įstaigų veiklos kokybės valdymui, vertinimui ir tobulinimui, bei paskatinti gerųjų įstaigų veiklos pavyzdžių plėtrą parengta Paslaugas teikiančių ir gyventojus aptarnaujančių viešojo sektoriaus įstaigų orientacijos į paslaugų ir aptarnavimo kokybę vertinimo ir stebėsenos metodika.  Metodikoje, įvertinus gerąsias užsienio ir Lietuvos patirtis, pirmą kartą Lietuvoje sukurta Nacionalinė kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema. Vadovaujantis metodikoje nustatytu  modeliu, 2020 m. birželio - liepos mėn. buvo atlikta pirmoji stebėsena, kurioje dalyvavo 125 viešojo sektoriaus įstaigos. Remiantis stebėsenos rezultatais šios įstaigos buvo reitinguotos pagal minėtus NKSVS modelio kriterijus ir pirmą kartą Lietuvoje nustatytas Viešojo sektoriaus įstaigų kokybės indeksas.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai