Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar vakokybe.vrm.lt tinklapyje radote visą reikalingą informaciją?
Taip, visą reikiamą informaciją, radau
Radau dalį, reikiamos informacijos
Ne, reikiamos informacijos neradau
Paieška
 

Savivaldybių vykdomų funkcijų sistema

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038 „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas" 

Savivaldybė - įgyvendindama priskirtas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias funkcijas (toliau - savivaldybių funkcijos), kasdienėje veikloje teikia vietos gyventojams administracines ir viešąsias paslaugas. Valstybinių funkcijų, kurių šiuo metu yra 36, vykdymui savivaldybėms kasmet skiriama kaip specialioji tikslinė valstybės biudžeto dotacija apie 1,1 mlrd. Eur. Šių funkcijų vykdymas yra nustatytas įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, t. y. valstybinių funkcijų įgyvendinimą kuruoja 13 ministerijų.
Taip pat savivaldybės vykdo 44 savarankiškąsias funkcijas. Vykdydamos šias funkcijas savivaldybės turi sprendimų iniciatyvos priėmimo ir įgyvendinimo laisvę bei atsakomybę už jų atlikimą.
Pažymėtina, kad dažnai tose pačiose srityse viešąsias paslaugas taip pat teikia ir centrinė valdžia, todėl tokių paslaugų kokybė ir prieinamumas priklauso tiek nuo valstybės, tiek nuo savivaldybių priimamų sprendimų.

Valstybės ir vietos savivaldos vykdomas funkcijas sąlyginai galima suskirstyti į 10 valstybės veiklos sričių: bendrosios valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, švietimas, socialinė apsauga, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, būstas ir komunalinis ūkis, aplinkos apsauga ir ekonomika. Visose šiose veiklos srityse politiką formuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą valstybės (centrinės valdžios) institucijos. 

Kaip rodo praktika, nepaisant to, kad valstybės pažanga ir ekonominiai rodikliai gerėja, problemų švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų srityse išlieka. Neužtikrinamas reikiamo ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, eilės pas gydytojus, auga pajamų nelygybė ir pan. Nesant išgrynintų valstybės ir savivaldybių atsakomybių už tam tikras sritis, dažnai funkcijos dubliuojamos, neaiškus, koks turi būti veiklos rezultatas, o kilus problemoms - neaišku, kuri viešosios valdžios sritis atsakinga už jų išsprendimą. Šių ir kitų problemų mastas skiriasi kiekvienoje savivaldybėje, tačiau neišgrynintos valstybės ir savivaldybių funkcijos (tuo pačiu ir atsakomybė) nesąlygoja efektyvaus viešųjų finansų bei viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių naudojimo.
Todėl siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų šių valstybės tikslų įgyvendinimą spendžiant aukščiau nurodytas problemas, taip pat siekiant užtikrinti lyderystę šioje srityje bei tobulinti savivaldybių funkcijų sistemą, parengtos:

 

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai