Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2004-2005m. projektų žemėlapis

„Vasaros skaitymai Zarasų
viešojoje bibliotekoje"
(Zarasų raj. Savivaldybės
viešoji biblioteka)

„Švenčionių verslo
informacinio centro
įsteigimas" (Švenčionių
raj. savivaldybė)

„Vieno langelio" principo
taikymas" (Vilniaus m.
savivaldybė). Geriausias
2005 m. gerosios
patirties pavyzdys

„Geologinės informacijos teikimas elektroninėmis priemonėmis" (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
„Apskrities viršininko administracijos tipinė informacinė sistema"
(Šiaulių apskrities
viršininko administracija)

„Informacinis aprūpinimas"
(Palangos m. savivaldybė)

„Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas mokesčių mokėtojams: Elektroninio deklaravimo
sistemos projektas" (Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų ministerijos)

„Informacinių technologijų
paslaugų centras"
(Muitinės informacinių
sistemų centras)
„Kompiuterizuota darbo planų vykdymo kontrolės informacinė sistema" (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos)
„Vietinės ir regioninės administracijos gebėjimų
stiprinimas ir
bendruomenių
mokymas Kauno
apskrityje" (Kauno apskrities viršininko administracija)

„Strateginės partnerystės sutartis" (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
„Valdžios ir visuomenės bendravimas" (Visagino savivaldybė)
„Bendruomenės ir vietos valdžios partnerystė" (Kazlų Rūdos savivaldybė)
„Aplinkos projektų
valdymo agentūros
Procedūrų vadovas"
(Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra)
„Kokybės vadyba Lietuvos statistikoje" (Statistikos
departamentas)

„Patirtis kuriant, diegiant ir nuolat tobulinant Valstybinės medicinos audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kokybės vadybos sistemą" (Valstybinės medicinos audito inspekcija prie... Sveikatos apsaugos ministerijos). Geriausias 2004 m. gerosios patirties pavyzdys
„Tarptautinio kelių
valdymo modelio
HDM pritaikymas
Lietuvos sąlygoms"
(Automobilių kelių
direkcija prie
Susisiekimo ministerijos)

„Struktūrinių padalinių veiklos vertinimas" (Aplinkos apsaugos agentūra)
Švietimo kokybės vadybos sistema (Švietimo ir mokslo ministerija). Geriausias 2004 m. gerosios patirties pavyzdys
„Valstybės tarnybos
valdymo informacinė
sistema VATIS"
(Valstybės tarnybos
departamento prie VRM)

Valstybės tarnautojų mokymo sistemos kūrimas (Vidaus reikalų ministerija). Geriausias 2004 m. gerosios patirties pavyzdys
 „Kartų namų" steigimas Marijampolėje" (Marijampolės savivaldybė)
„Integruotų sveikatos ir socialinių paslaugų centro modelio įdiegimas" (Panevėžio apskrities viršininko administracija). Geriausias 2005 m. gerosios patirties pavyzdys
„Rekreacinių objektų miškuose pritaikymas neįgaliųjų reikmėms"(Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos). Geriausias 2005 m. gerosios patirties pavyzdys

„Krašto apsaugos sistemos integruota Gynybos išteklių valdymo sistema" (Krašto apsaugos ministerija)
„Viešosios rinkodaros sprendimų įtaka
miesto plėtrai"
(Alytaus miesto
savivaldybė)

   
Asmenų aptarnavimas (viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas)
Valstybės tarnyba
E-valdžia
Viešojo administravimo procesų tobulinimas
Bendradarbiavimas ir partnerystė
Socialinė rūpyba, sveikatos apsauga
Kokybės vadyba
Kitos viešojo sektoriaus sritys