Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

2007m. projektų žemėlapis

„Statistikos vartotojų nuomonės tyrimų
sistema" (Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Centralizuotas asmenų skundų (pranešimų) priėmimas, registravimas
ir tyrimas. Geriausias
2007 m. gerosios
patirties pavyzdys

„Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą ir šeiminę padėtį užsakymas ir apmokėjimas
už pažymas per bankų internetinę elektroninę
bankininkystės sistemą" (Gyventojų registro
tarnyba prie VRM)

Valstybinės svarbos
projektas „Lietuvos
mokslo ir studijų
e. dokumentų
kaupimas ir pateikimas skaitytojams"
(Kauno technologijos universitetas)

„Statistinių ataskaitų elektroninio surinkimo sistema" (Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

„Policijos ir bažnytinės bendruomenės
partnerystė" (Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas). Geriausias 2007 m. gerosios patirties pavyzdys
„Gamtotvarkos priemonių
įgyvendinimas Kupos
upės slėnio
teritorijoje" (Kupiškio
rajono savivaldybės administracija). Geriausias 2007 m. gerosios patirties pavyzdys

„Bendrojo
vertinimo modelio (BVM) taikymas" (Kauno miesto savivaldybė)

„Koregavimo veiksmų vykdymo monitoringas" (Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras)
 
„Kompiuterinė Ikiteisminio tyrimo apskaitos programa" (Kauno
miesto vyriausiasis policijos komisariatas)

„Budinčio gydytojo tarnybos įsteigimas" (VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras)
„Aklųjų ir silpnaregių ugdymo, regos
korekcijos ir
socialinės reabilitacijos centro modelio įdiegimas" (Klaipėdos regos ugdymo centras)

„Socialinė pagalba
šeimoms, kuriuose
pasireiškia smurtas"
(Tarptautinės
policijos asociacijos
Lietuvos skyriaus
Vilniaus miesto poskyris)

„Krikščioniškasis
ugdymas laikinos
vaikų globos
namuose „Šaltinėlis"
(Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šv. Juozapo namai)

„Ekonomiškai aktyvių
gyventojų kompiuterinio
raštingumo ugdymas
Kauno regione"
(Kauno apskrities viršininko administracija)

„Socialinio ugdymo centras" (Pravieniškių 2-ieji
pataisos
namai-atviroji
kolonija)

„Profesinio mokymo
žinių ir kompetencijos
vertinimo sistemos
sukūrimas ir plėtra"
(Švietimo ir mokslo
ministerija)

PHARE projektas Nr. 2002/000.620.03.01. „Dviračio žiedo Vakarų Lietuvoje plėtojimas" (Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos)
„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka" (Mokytojų
kompetencijos centras)

„Išrinktieji" (Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos)
„Nuteistųjų rengimas savarankiškam gyvenimui stiprinant motyvaciją integruotis į visuomenę ir darbo rinką" (Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos)
„Visuomenės saugumo
stiprinimas pasienio
regionuose"
(Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo
departamentas prie VRM)
  
Asmenų aptarnavimas (viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas)
Valstybės tarnyba
E-valdžia
Viešojo administravimo procesų tobulinimas
Bendradarbiavimas ir partnerystė
Socialinė rūpyba, sveikatos apsauga
Kokybės vadyba
Kitos viešojo sektoriaus sritys