Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Administracinės naštos piliečiams mažinimas

Vidaus reikalų ministerija baigė įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Administracinės naštos piliečiams mažinimas" pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka".
Projekto „Administracinės naštos piliečiams mažinimas" įgyvendinimo metu Vidaus reikalų ministerijos užsakymu VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas parengė Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką ir atliko administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo bandomąjį tyrimą. Minėtų dokumentų pagrindu Vidaus reikalų ministerija parengė Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodiką (toliau - metodika), kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 213 (Žin., 2011, Nr. 24-1163). Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikoje apibrėžti svarbiausi piliečių ir kitų asmenų (toliau - piliečiai) patiriamos administracinės naštos nustatymo ir įvertinimo aspektai.
Siekiant supažindinti institucijas bei visus, kurie domisi administracinės naštos mažinimo tema, su administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo tvarka, metodais ir kitais praktiniais metodikos taikymo ypatumais parengtas Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos taikymo praktinis vadovas. Šiame leidinyje pateikti patarimai ir pavyzdžiai skirti padėti institucijoms savarankiškai atlikti administracinės naštos vertinimą ir apskaičiuoti jos dydį.

Buvo suorganizuotas seminaras Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos praktinis taikymas"  projekto rezultatams pristatyti. Seminare perskaityti pranešimai:

 

 

 

 

 

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai