Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Projektinė veikla

Įgyvendinami projektai:

Įgyvendindama Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos (Programa) tikslus ir uždavinius, bei Programos įgyvendinimo  2016-2018 ir 2019-2020 metų veiksmų planuose numatytas priemones, skirtas viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybės gerinimui, viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimui bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui, Vidaus reikalų ministerija įgyvendina šiuos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" priemonių lėšomis bendrai finansuojamus projektus:

 

Projektų vykdytoja - Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

 

Įgyvendinti projektai:

 

Vidaus reikalų ministerija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kokybės vadybos politiką viešojo administravimo srityje.  Įgyvendinant  Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos tikslus ir uždavinius bei Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo 2007-2010 m. priemonių plane numatytas priemones, skirtas viešojo administravimo kokybės valdymui gerinti, viešųjų paslaugų kokybei kelti, piliečių aptarnavimui gerinti, Vidaus reikalų ministerija įgyvendino šiuos Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus:

Projektų vykdytojas - Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai