Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Bendrojo vertinimo modelio esmė

2000 m. Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public Administration Network, EUPAN) nariai, bendradarbiaudami su Europos viešojo administravimo instituto (angl. European Institute of Public Administration, EIPA) ekspertais, sukūrė Bendrąjį vertinimo modelį (angl. Common Assessment Framework, CAF).

Bendrasis vertinimo modelis (toliau - BVM) yra Europos kokybės vadybos fondo (angl. European Foundation for Quality Management, EFQM) Tobulumo modelio pagrindu sukurtas visuotinės kokybės vadybos metodas. Tai yra nemokama, viešojo sektoriaus organizacijoms pritaikyta jų veiklos įvertinimo ir tobulinimo priemonė. Ją gali taikyti tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu veikiančios viešojo sektoriaus organizacijos ar atskiri jų administracijų padaliniai.

BVM atlieka keletą funkcijų:

  • supažindina viešojo sektoriaus organizacijas su visuotinės kokybės vadybos principais ir skatinti organizacijas juos taikyti savo veikloje;
  • skatina nuolatinį veiklos tobulinimą, taikant  PATV (PLANUOK, ATLIK, TIKRINK, VEIK) ciklą;
  • suteikia galimybę viešojo sektoriaus organizacijoms vienu metu ir įvairiais aspektais įvertinti savo veiklą;
  • padeda palyginti viešojo sektoriaus organizacijas tarpusavyje ir skatina mokytis vienoms iš kitų.

Taikant BVM yra vertinami devyni kriterijai:  lyderystė, veiklos planavimas, žmonės, partnerystė ir išteklių valdymas, procesai, į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų rezultatai, socialinės atsakomybės rezultatai, pagrindinės veiklos rezultatai. Kiekvienas kriterijus yra padalintas į dalinius kriterijus. 28 daliniai kriterijai apibrėžia smulkesnius organizacijos veiklos vertinimo aspektus. Remiantis organizacijos įsivertinimo metu gautomis išvadomis apie organizacijos galimybes ir jos veiklos rezultatus, yra formuluojamos organizacijos veiklos tobulinimo priemonės. Šis procesas sudaro sąlygas nuolatiniam organizacijos veiklos tobulinimui.

Pirmoji BVM versija buvo parengta ir Europos viešojo sektoriaus organizacijoms pristatyta 2000 m. Lisabonoje vykusioje pirmojoje Europos kokybės konferencijoje. 2006 m. BVM buvo patobulintas, o 2013 m. -  parengta naujausia BVM versija.

Vidaus reikalų ministerija, siekdama paskatinti Lietuvos viešojo administravimo institucijas labiau domėtis kokybės vadybos metodais ir aktyviau juos taikyti savo veiklai pagerinti, yra parengusi ir minėtoms institucijoms pristačiusi šiuos BVM leidinius:

  • BVM 2000 metų versiją. Lietuvos viešojo administravimo institucijoms pristatyta 2005 m. rugsėjo 20 d. vykusioje konferencijoje.
  • BVM 2006 metų versija. Lietuvos viešojo administravimo institucijoms pristatyta 2007 m. birželio 13 d. vykusioje konferencijoje „Bendrojo vertinimo modelio ir kitų kokybės vadybos metodų taikymas viešojo sektoriaus institucijose".
  • BVM 2013 metų  versija. Lietuvos viešojo administravimo institucijoms pristatyta 2014m. vasario 20 d. vykusiame seminare „Bendrasis vertinimo modelis: efektyvaus taikymo patirtis ir galimybės".
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai