Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Filmas "Bendrasis vertinimo modelis"

Siūlome šį filmą persikelti į savo kompiuterį (244MB)

Europos viešojo administravimo instituto (angl. European Public Administration Institute – EIPA) sukurtame pusvalandžio trukmės filme pristatoma visuotinės kokybės vadybos metodo – Bendrojo vertinimo modelio (BVM) sukūrimo istorija. Aptariama šio modelio taikymo procedūra, įvertinama nauda organizacijai, atlikusiai savęs įsivertinimą BVM pagalba. Filme taip pat akcentuojamos BVM pagrindinės funkcijos:

  • nustato unikalias viešojo sektoriaus organizacijų savybes;
  • tarnauja kaip priemonė vadovams, norintiems patobulinti organizacijų veiklą;
  • jungia įvairius kokybės vadybos modelius;
  • leidžia sugretinti viešojo sektoriaus organizacijas

Be to, filme septynios organizacijos iš skirtingų šešių Europos šalių (Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Italija ir Portugalija) dalinasi gerosios patirties apie BVM taikymą viešajame administravime pavyzdžiais. Filme atskleidžiama, kaip BVM taikymas padidino viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumą, kokybę ir pagerino piliečių aptarnavimą.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai