Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Paraiškos forma

(Paraiškos formos pavyzdys)

Informacija apie pavyzdžio teikėją
Informacija apie pavyzdžio teikėją
Viešojo juridinio asmens: 
pavadinimas ir kodas  
buveinės adresas, pašto indeksas 
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)  
veiklos pobūdis 
gerosios patirties pavyzdį pristatančio asmens: 
vardas ir pavardė 
užimamos pareigos 
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas) 
Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas 
Projekto sukūrimo priežastys 
Ko galima pasimokyti iš šio projekto? 
Ar projektas yra / buvo bendras kelių juridinių asmenų veiklos rezultatas? Jei taip, su kuriuo juridiniu asmeniu jis buvo bendrai kuriamas? Kokioje srityje veikia bendradarbiavęs juridinis asmuo?
Kitų projekte dalyvaujančių juridinių asmenų (partnerių) vaidmuo ir veikla
 
Projekto tikslai
Kokie yra šio projekto tikslai? 
Kokie numatyti projekto vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamas projekto tikslų įgyvendinimas? 
Ar projekto tikslai nurodyti atitinkamuose teisės aktuose? 
Projekto įgyvendinimas
Projekto įgyvendinimo etapai 
Paminėkite didžiausias kliūtis, iškilusias įgyvendinant šį projektą. Kaip šios kliūtys buvo įveiktos? 
Projekto įgyvendinimo metodai 
Kodėl buvo pasirinkti būtent tokie projekto įgyvendinimo metodai? 
Projekto rezultatai ir poveikis
Kokie yra šio projekto rezultatai? 
Ar buvo neigiamų arba teigiamų šalutinių šio projekto efektų? Paaiškinkite 
Ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti? 
Projekto novatoriškumas ir pritaikymas
Kuo projektas yra novatoriškas? 
Ar šis projektas (tam tikri jo elementai) gali būti pritaikytas (-i) kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje?  
Ar projektas (tam tikri jo elementai) buvo pritaikytas (-i) kito viešojo juridinio asmens veikloje? Jei taip, sukonkretinkite, kokie viešieji juridiniai asmenys pritaikė šį projektą ar tam tikrus jo elementus savo veikloje? 
Ar buvo specifinių veiksnių, turėjusių įtakos projekto sėkmei? 

Projektu sprendžiamos problemos

Kiek projektas atitinka Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių 12 punkte nustatytus prioritetus?

Kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikius (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies viešųjų juridinių asmenų iniciatyvomis)?

Kokiais konkrečiais papildomos vertės elementais projektas pasižymi (pvz., ar projektas yra parodomojo pobūdžio ir pan.)?

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai