Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

III-ioji kokybės konferencija

2009 m. gruodžio 22 d. Vilniuje įvyko Vidaus reikalų ministerijos suorganizuota trečioji Kokybės konferencija "Kokybės iniciatyvos Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos".  Konferencija buvo finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis Vidaus reikalų ministerijai įgyvendinant projektą "Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos". Organizuojant šią konferenciją, buvo siekiama svarbiausio tikslo - sudaryti pačias geriausias galimybes įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų organizacijų atstovams pasidalyti turima gerąja patirtimi, kaip siekti svarbiausio tikslo - sukurti šalies gyventojų poreikius tenkinančią, efektyvią viešojo sektoriaus sistemą. 

Konferencijoje buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro padėkos raštais ir pristatyti pavyzdžių teikėjų, kurių projektai Gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinės atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro   2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-338 (toliau - Komisija), sprendimu buvo pripažinti geriausiais gerosios patirties pavyzdžiais. Šių gerosios patirties pavyzdžių pristatymus galite rasti čia:

Konferencijoje Komisijos narys, Vilniaus universiteto Vadybos katedros profesorius, Juozas Ruževičius perskaitė pranešimą apie pasaulio ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos bei internacionalizacijos procesų įtaką kokybės užtikrinimo priemonių ir metodų diegimo plėtrai ir raidos pokyčiai bei jų įtaka konkurencingumui ir  pateikė kokybės vadybos plėtotės ir vadybos priemonių veiksmingesnio taikymo įžvalgos. Konferencijoje skaityto pranešimo tema parašytą straipsnį galite rasti čia:

Taip pat Konferencijoje buvo pristatyti Komisijos  šiai konferencijai atrinkti gerosios patirties pavyzdžiai, kurių pristatymus surasite čia:

Konferencijoje Viešosios politikos ir vadybos instituto (toliau VPVI) analitikė Ramunė Černiūtė pristatė kartu su VPVI programų vadovu Vitaliu Nakrošiu parengtą pranešimą apie 2009 metų Europos viešojo sektoriaus apdovanojimus (EVSA) Viešojo sektoriaus kokybės apdovanojimai: 2009 m. EVSA. Pranešimo metu,buvo aptarti svarbiausi gerosios praktikos atsiradimo Lietuvoje veiksniai, pateikti pasiūlymai viešojo sektoriaus institucijoms, kaip skatinti gerosios praktikos taikymą ir plėtojimą

Konferencijoje taip pat buvo pristatyta Statistikos departamente prie LRV veikianti novatoriška  strateginio planavimo sistemą,  kuri buvo įvertinta 2009 m. Europos viešojo sektoriaus apdovanojimų konkurso gerosios praktikos pažymėjimu.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai